Výrobci pian v Čechách a na Moravě v uplynulých 100 letech

Napadla vás někdy otázka kolik tuzemských výrobců pian působilo v Čechách a na Moravě od konce 19. století až do konce 20.století? Výsledný seznam značek je opravdu překvapující!

Při pátrání v historii a vytváření tohoto seznamu jsem se zaměřil zejména na výrobce,  jejichž piana patřila k těm rozšířenějším a dodnes se s těmito značkami můžeme setkat v našich domácnostech, nebo v inzertní nabídce.

Kompletní seznam všech výrobců pian, kteří na našem území v daném období působili (včetně dnes už téměř zapomenutých a vzácně se vyskytujících českých značek, jako např. Buchta, Tůma, Novák, Kopecký, Wawrsich a další…), by však byl ještě obsáhlejší.   

Většina z níže uvedených výrobců zažívala svůj největší rozmach v první třetině 20. století století, a to díky slibně se rozvíjející tehdejší ekonomice, stoupající životní úrovni a široké poptávce zejména v období tzv. první republiky, kdy vlastnit piano a hrát na něj bylo znakem vysoké životní úrovně a prosperity dané domácnosti.   

Citelný pokles nastal v období I. a zejména pak II. světové války, kdy většina tuzemských výrobců pian byla přinucena pozastavit svoji výrobu, nebo přejít na válečný výrobní sortiment, jako např. dřevěné bedny na munici a podobně.

Po skončení II. sv. války bylo obtížné najít síly a prostředky na obnovení původní výroby pian a tehdejší výrobci se potýkali i s nedostatkem kvalifikovaného personálu, zdrojů kvalitních materiálů vhodných pro stavbu pian a v neposlední řadě i s nedostatkem zákazníků ve válkou vyčerpané zemi.

Výrobci pian, kteří toto náročné poválečné období přečkali, byli následně znárodněni nastupujícím politickým režimem, jejich výroba byla ukončena, v některých případech přesměrována na jiný výrobní sortiment, nebo v lepším případě sloučena do národního podniku Továrna Na Piana se sídlem v H.Králové v rámci tzv. kolektivizace. O těchto značkách se dnes hovoří jako o portfoliu firmy PETROF, která se jako jeden z největších a nejvýznamějších výrobců pian na našem území stala zázemím těchto značek.

V tomto někdejším národním podniku se nakonec nejlépe prosadily značky PETROF, SCHOLZE, RÖSLER, FÖRSTER, WEINBACH a FIBICH.

Rád bych se ještě zmínil o značce BOHEMIA Piano z Jihlavy, která se zformovala z dřívější továrny Hofmann&Czerny a do povědomí zákazníků se dostala až v poslední dekádě 20. století. V roce 2007  byla tato firma koupena německým výrobcem pian C. BECHSTEIN a značka BOHEMIA následně zanikla.

Přestože většina z níže uvedených českých značek dnes již neexistuje, zůstává současná nabídka nových pian na našem trhu vcelku bohatá napříč všemi cenovými kategoriemi, zahrnující jak tuzemské, tak dovážené značky.