Uživatelská Příručka CAROD

Vážení zákazníci, dovolte nám poděkovat za projevenou důvěru a zakoupení piana značky CAROD. Na následujících řádcích nabízíme několik rad, jak o Vaše nové piano správně pečovat, aby Vám i Vašim blízkým přinášelo radost a potěšení ze hry po dlouhá desetiletí a zároveň aby si Vaše nové piano co nejdéle udrželo svoji vysokou hodnotu. Přejeme Vám mnoho příjemných chvil u piana CAROD!

Popis piana

1) Pianino

2) Klavír (křídlo)

Transport a manipulace

Pro jakýkoliv transport a stěhování klavíru nebo pianina doporučujeme využít služeb profesionální stěhovací firmy, která zná principy stěhování pian a eliminuje tak riziko poškození nástroje a riziko úrazu osob. Pokud přesto potřebujete přestěhovat piano svépomocí, obraťte se na zástupce CAROD PIANO CZ, který Vám poradí s postupem přípravy klavíru nebo pianina zn. CAROD na stěhování a transport a zároveň poradí s postupem demontáže dílů, které je nutné z nástroje pro tyto účely odejmout. Pro potřeby drobné manipulace v rámci Vašeho bytu jsou piana CAROD standardně vybavena odolnými transportními kolečky.

Vzhledem k hmotnosti nástroje dbejte vždy při manipulaci s pianem zvýšené opatrnosti, abyste předešli poškození zdraví nebo majetku. Při přemisťování piana po bytě pomocí transportních koleček proto doporučujeme manipulaci nejméně dvěma dospělými osobami.


Umístění piana

Protože jsou klavíry a pianina CAROD vyrobena z tradičních materiálů (zejména masivní dřevo, plstě, ocel, mosaz a litina), doporučujeme dodržet následující léty prověřené zásady.

Pianino doporučujeme umístit k vnitřní příčce mezi pokoji kvůli lepší stabilitě teploty a vlhkosti. Pokud umístíte pianino k obvodové stěně domu, ponechte mezi touto stěnou a zádovou částí pianina minimálně 5 – 10 cm odstup pro lepší cirkulaci vzduchu a lepší odvod vlhkosti, která vystupuje z obvodového zdiva. Tento odstup od stěny zároveň napomáhá lepšímu šíření zvuku pianina do prostoru.

Klavír (křídlo) lze umístit libovolně v prostoru místnosti s přihlédnutím k níže uvedenému.

Optimální vlhkost vzduchu v interiéru, která vyhovuje jak pianům, tak i nábytku z masivního dřeva se pohybuje v rozmezí cca 40 – 60%. Při dlouhodobě nižší vlhkosti se dřevěné části piana postupně vysušují, tj. smršťují se, při dlouhodobě vyšší vlhkosti naopak absorbují vodu ze vzduchu a zvětšují svůj objem (bobtnají). Dlouhodobě nevhodné vlhkostní podmínky v bytě tak mohou vést ke snížení účinnosti, nebo v krajním případě k zablokování pohyblivých částí mechaniky klavíru (tj. kladívková mechanika a klávesnice). Dochází také k častějšímu rozlaďování nástroje a k postupnému uvolňování šroubových a lepených spojů. Pianům rovněž vyhovuje stabilní teplota vzduchu v rozmezí 18 – 23°C.

Klavír ani pianino proto neumisťujte do bezprostřední blízkosti topných těles, krbů a podobně. Během topné sezony doporučujeme umístit na topná tělesa odpařovače vody, které napomáhají k udržení optimální a dlouhodobě stabilní vlhkosti v bytě. V prostoru, který je vytápěn podlahovým topením a kde nelze piano umístit mimo zónu podlahových rozvodů, doporučujeme pod piano umístit koberec, který piano alespoň částečně izoluje od stoupajícího tepla. Doporučujeme také zachovat přiměřený odstup piana od oken pro omezení prudkých teplotních výkyvů, např. prudkého ochlazení vlivem větrání v zimních, nebo naopak rychlému zahřívání vlivem přímého slunečního záření v letních měsících.

Pravidelná péče o klavír a pianino

Pravidelná péče o nový klavír či pianino CAROD představuje zejména:

• Pravidelné ladění na standardní výšku A-440Hz a případnou regulaci nástroje odborným klavírním technikem / ladičem 1x ročně.  Po uplynutí záruční doby a v domácích podmínkách je možné přejít na dvouletou periodicitu ladění, v závislosti na vlhkostních a teplotních podmínkách v bytě, způsobu užívání nástroje a tím ovlivněnou schopností piana držet ladění.

• Čistění povrchových ploch nástroje od prachu a nečistot pomocí měkkých tkanin, nebo kvalitních prachovek.

• Pokud je třeba lakovaný povrch piana CAROD očistit od zaschlých nečistot, použijte speciální leštěnku na polyesterové klavírní laky. Nedoporučujeme použití běžných leštěnek na nábytek (zejména krémových) z důvodu obsahu jemných abraziv, která mohou na vysoce leštěném povrchu piana zanechat trvalé vlásečnicové škrábance.

• Povrch kláves (plast) čistěte dle potřeby měkkým hadříkem mírně navlhčeným vodou.

• Kování piana (mosazné, či chrom-niklové díly) nevyžaduje žádnou pravidelnou údržbu. Pokud je zapotřebí tyto díly časem vyleštit, je možné použít běžné přípravky na cídění kovů. Při potřísnění lakovaných částí piana cídidlem povrch ihned otřete a vysušte.

• Čistění vnitřních částí piana svěřte svému klavírnímu technikovi / ladiči, který tuto činnost odborně vykoná dle potřeby a v rámci pravidelného ladění a regulace nástroje. Předejdete tak nechtěnému poškození mechaniky nástroje.


Čeho se vyvarovat

• Víko kláves klavírů a pianin CAROD je standardně opatřeno hydraulickou brzdou. Víko nechte při zavírání padat volným pádem a neurychlujte jeho zavírání rukou. Zavírání víka silou výrazně zkracuje životnost brzdícího mechanismu!

• Nenechávejte víko kláves ani vrchní víka piana otevřené, pokud piano delší dobu nepoužíváte. Omezíte tak zanášení vnitřních prostor nástroje prachem a nečistotami.

• Neumisťujte na piano květiny ve vázách, či květináčích a nepokládejte ani nápoje na lakované povrchy piana. Tekutiny z těchto nádob mohou i v malém množství způsobit vážné škody na lakovaném povrchu nástroje, nebo jeho vnitřní mechanice.

• Doporučujeme neumisťovat dekorativní předměty na vrchní plochy piana. Mohou být zdrojem nežádoucích vibrací a rušivých pazvuků při hře. Zároveň mohou způsobit poškození povrchu piana.

• Neumisťujte na piano hořící svíčky (ani ve svícnech). Teplo a žár svíček, nebo horkého vosku mohou způsobit vážná poškození povrchové úpravy piana.


Záruční podmínky

Záruční doba na nová piana CAROD činí 5 let od data prodeje. Tato záruka se vztahuje na veškeré závady prokazatelně způsobené chybou montáže nebo vadou materiálu. Záruka je přenositelná i na případné další majitele nástroje v rámci záruční doby.

Záruka se nevztahuje na:

• Závady způsobené nesprávným používáním piana, nevhodnou manipulací, nebo nevhodným umístěním piana.

• Ladění a regulaci mechaniky

• Poškození lakovaných povrchů piana vlivem nesprávné péče, nebo vlivem umisťováním nevhodných předmětů na povrch piana.

• Ze záruky jsou zcela vyjmuty nástroje, které jsou provozovány ve venkovním prostředí.

Podmínkou pro uplatnění záručních podmínek je řádně vyplněný Servisní list s podpisem a razítkem odborného klavírního technika, a to za každý uplynulý rok záručního období s tolerancí max. třech měsíců.

Pokud u Vašeho piana dojde k jakékoliv závadě, u které si nejste jisti jejím původem a způsobem řešení, neváhejte se obrátit na autorizovaného dovozce CAROD PIANO CZ.

Náklady na pravidelné ladění a údržbu piana v rámci záručního období hradí vždy zákazník.