„Provozní náklady“ nových klavírů a pianin

U nových klavírů a pianin představují „provozní náklady“ především pravidelné ladění a případnou regulaci (seřízení) kladívkové mechaniky.

Průměrné ceny ladění a drobných servisních úkonů (lokalita Praha, ceny zjištěné pro rok 2019):

  • Naladění celého piana na standardní výšku 440Hz: cca 1 500,- Kč (obvykle i včetně cestovného po Praze a okolí)
  • Drobná regulace (seřízení) kladívkové mechaniky: obvykle zahrnuta v ceně ladění
  • 1x předladění celého klavíru: cca 1 000,- Kč (pouze pokud není klavír laděn pravidelně a je hluboce rozladěn, nebo podladěn) – posoudí vždy odborný klavírní technik (ladič)

Nový klavír doporučujeme ladit 1x za rok.

Roční periodicita ladění je doporučena pro klavíry používané v domácích a školních podmínkách. Profesionálně hrané klavíry se obvykle ladí i častěji v závislosti na míře používání a dle potřeby.

Hlavní důvody, proč doporučujeme ladit klavír v pravidelných ročních intervalech, jsou následující:

    • Pravidelným laděním a seřízením piana docílíte stálé kvality zvuku, standardizované výšky tónu (440Hz) a dobré kondice všech funkčních částí nástroje.
  • Pravidelně laděný klavír dokáže déle a stabilněji udržet předepsanou výšku ladění a nemá tendenci se rozlaďovat tak často a nerovnoměrně jako neudržované piano. V domácích podmínkách lze pak často přejít i na dvouletou periodicitu ladění, záleží však na stabitě teploty a vlhkosti vzduchu ve Vašem bytě.  
  • Pravidelným laděním a regulací docílíte delší životnosti nástroje (oddálíte nutnost větších a dražších oprav).
  • Klavír, který není laděn cca 5 let a déle, je obvykle nutné nejprve předladit (u hodně rozladěných pian i několikrát) a teprve poté naladit na finální standardizovanou výšku tónu (440Hz). POZN.: Předladění klavíru není de facto nic jiného, než postupné a šetrné zvyšování napěťového zatížení strun a litinového rámu klavíru z důvodu ochrany před poškozením, neboť celkový tah strun u středně velkého naladěného piana činí cca 14 tun (!).

Dostupnost odborných klavírních techniků (ladičů):

V našich tuzemských podmínkách se v každém kraji a v přijatelné dojezdové vzdálenosti, dá profesionální klavírní technik najít. Aktuální nabídka ladičských služeb na internetu je relativně bohatá.

Pokud se Vám přesto nedaří ve Vaší lokalitě profesionálního klavírního technika objevit, doporučujeme se obrátit na nejbližší základní uměleckou školu (ZUŠ) nebo městské divadlo, kde Vám podle našich zkušeností ochotně dají kontakt na ladiče, který pečuje o jejich piana.

Zákazníci značky CAROD mohou v Praze a okolí využít služeb našeho smluvního klavírního technika a zákazníkům v ostatních regionech s nalezením profesionálního ladiče samozřejmě rádi pomůžeme!